Havørn


Havørnen (Haliaeetus albicilla) er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 244 cm. Arten er udbredt over store dele af Europa.

Havørnen yngler blandt andet i Grønland, men er i 1995 vendte tilbage til Danmark som ynglefugl.


Havørn er en relativt sjælden fugl at se i Danmark. Den oprindelige Havørn bestand blev udryddet i 1917, men antallet af Havørn er igen begyndt at stige i Danmark.Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop