kronvildt


 

Fakta om Kronvildt:

  • Hinder (hun) 80-120 kg
  • Hjorte (han) 140-180 kg
  • Længde: 2.1 – 3.2m
  • Krondyr (Cervidae) er Danmarks største pattedyr

 

Føde:

Krondyr lever af græs, skud og bark fra træer.

 

Levested:
Krondyr lever i flokke og i store nåleskove områder.Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop