Musvågen


Musvågen (Buteo buteo) er en bidsk rovfugl. Den er fredet i Danmark.

 


 

Musvågen findes i Europa og Asien, er en almindelig ynglefugl i Danmark. I træktiden (marts-april og september-oktober) passerer musvåger Danmark på dens vej til eller fra Sverige for at yngle.Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop