Rødrygget tornskade


Rødrygget tornskade er en smuk og karakteristisk fugl, der tilhører familien af tornskader. Den er kendt for sit udseende og sin særegne adfærd, når den går på jagt efter sit bytte.

 

 

Rødrygget tornfugl (Lanius collurio) anses for at være en sjælden fugleart i Danmark. Den forekommer ikke hyppigt og ses kun sporadisk i landet. Den rødryggede tornfugl tilbringer sommeren i Nordeuropa, og om efteråret trækker den sydpå til Afrika. I Danmark er den en sjælden ynglefugl.

 

Levested:

 

Rødrygget tornskade er en fugl, der migrerer. Den ankommer normalt til Danmark om foråret og bliver her i ynglesæsonen.

Efter ynglesæsonen trækker Rødrygget tornskade mod syd, og den forlader normalt Danmark i august til september for at migrere til Afrika.

Rødrygget tornskade lever i åbne landskaber som enge og skove.

 

Føde:
Rødrygget tornskade (Lanius collurio) har en varieret kost, der primært består af insekter som biller og græshopper.

Ud over insekter er den også i stand til at jage og fange små pattedyr som mus, firben og småfugle.

Rødrygget tornskade bruger sit skarpe næb til at fange og dræbe sit bytte. Efter at have fanget byttet, hænger den det på torne, grene eller andre skarpe genstande for senere at spise det.

Denne jagt adfærdsmønster også kaldt “spidding”. Ved at spidde byttet sikrer Rødrygget tornskaden, at der ikke er rovdyr, der spiser dens bytte, og at den selv har nem adgang til det.

Spidding er en karakteristisk adfærd for Rødrygget tornskader og en vigtig del af deres jagtteknik.


Yngle:
Rødrygget tornskade trækker til Danmark fra april til maj for at danne par og yngle.

 

Fakta om Rødrygget tornskade:

  • Levealder: ca. 3-6år
  • Vægt: 20-50g (Voksen)
  • Længde: 16-19cm
  • Vingefang på 20-28cm


Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop