Kamerafælde 


Hvad er en kamerafælde (Game Camera) og hvordan kan jeg bruge det?

En kamerafælde er et kamera, der automatisk aktiveres af f.eks. et dyr, når det passerer forbi bevægelsessensoren. De fleste kamerafælder er udstyret med en infrarød sensor, da det er den billigste løsning.

 

Her er et par vigtige tips til placering af kamerafælder.

  1. Lovgivningen for brug af kamerafælder.
    Før du sætter din kamerafælde op, er der et par ting, du skal vide om lovgivningen. Det er dig, som ejer af kamerafælden, der har ansvaret for at kende lovgivningen om opsætning af kamerafælder i det land, hvor du befinder dig. Du kan f.eks. ikke altid placere din kamerafælde i en nationalpark, på privat jord eller i privat skov. Hvis du er i tvivl, er det bedst at kontakte jordejeren eller skovfogeden for at få bekræftet, at du muligvis må sætte en kamerafælde op.Du kan f.eks. ikke altid placere din kamerafælder i en nationalpark, privat jord eller privat skov. Hvis du er i tvivl, er det bedst at kontakte jordejeren eller skovfogeden for at få bekræftet at du muligvis må sætte en kamerafælde op.

 

  1. Sikre at din kamerafælde ikke bliver fjernet eller stjålet.
    Det kan være nødvendigt at overveje at sikre kamerafælden, så den ikke forsvinder på mystiskvis f.eks. bliver fjernet ved en fejl eller bliver stjålet. En god måde at sikre kamerafælden på er med f.eks. en lås eller sikkerhedsboks. I nogle tilfælde kan det være med til at hjælpe med at afskrække folk fra at stjæle kamerafælden. Dog ikke altid.

 

  1. Placering af kamerafælde.
    Et godt tip er at finde et sted, hvor kameraet ikke stikker for meget ud, ikke for at skjule det for dyrene, men for at skjule det for andre mennesker. Sørg for at fastspænde kamerafælden, så den ikke kan løsnes af forbipasserende dyr eller på grund af dårligt vejr.