Hvidrygget grib


Hvidrygget grib (Gyps africanus) er den mest udbredte grib i Afrika, arten er gået stærkt tilbage i antal i de senere år.

 


Fakta om Hvidrygget grib:

  • Alder: Kan blive op til ca. 20-40år gammel.
  • Føde: Lever primær af ådsler, smådyr og fugleæg.
  • Vægt: 6-12kg (Voksen)
  • Længde: 60-80cm
  • Vingefang: på 1–3m
  • Levesteder:Ørken og savanne.


Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop