Gråfisker


Gråfiskeren (Ceryle rudis) er i familie med isfuglen, den  findes i Afrika og Asien. Den når en længde på 25cm og vejer 90g, fjerdragten er sort- og hvid.

 


 

Ved jagt på føde er Gråfiskeren en anderledes fugl da den kan jage på havet og i store søgområder dette er ikke normalt for dens artsfæller isfuglen. Gråfiskeren lever primær af fisk men den tager også krebsdyr og større vandlevende insekter.

 

Til forskel fra mange andre isfugle er den ganske social og kan danne gruppe når den søger ly for natten.

 

Gråfiskeren er den tredje mest almindelige isfugle art.

 

Fakta om Gråfisker:

  • Vægt: 84 g (Voksen)
  • Længde: 25 – 29cm

 


Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop