Nilkrokodille


 

Nilkrokodille (Crocodylus niloticus) er den næststørste krokodille i Afrika og har et af de kraftigste bide.

 

Fakta om Nilkrokodillen:

  • Alder: Kan blive op til ca. 75år gammel.
  • Føde: Lever primær af fisk og pattedyr.
  • Levesteder: Søer, floder, sumpe og moser i Afrika.
  • Størrelsen: 3.20 – 6.50m lang og veje 1000-1200kg

 


Kontakt mig for at høre nærmere om den næste foredrag