Skema over de danske fugle på de forskellige årstider


Idéen med oversigten er at skabe et overskueligt billede af, hvilke fugle man kan få chancen for at fotografere på de forskellige årstider i den danske natur.


   

Årstid:

Fugle i perioder:

Januar:

Gravand, Pibeand, Lille skallesluger, Hornugle

Februar:

Lærke, Natugle, Lapværling

Marts:

Sangdrossel, Gransanger, Vipstjert, Bramgås, Spætte, Perleugle, Kernebider

April:

Svale, Rørsanger, Gærdesanger, Fiskeørn, Rødstjert, Løvsanger, Blåhals, Kongeørn

Maj:

Havesanger, Nattergal, Gulbug, Kærsanger, Falk, Våge, Mursejler, Lille kobbersneppe, Karmindompap, Biæder

Juni:

Storspove, Sortklire, Kirkeugle,

Juli:

Vadefugle trækker til vadehavet, Slørugle

August:

Hvepsevåge, Hvid Stork, Strandskade, Brushane, Agerhøns

September:

Finke, Piber, Drossel, Våge, Høg, Sanger, Gås, Ænder, Terne, Kjove, Stær, Storspove, Rørhøg, Vibe, Isfugl, Tårnfalk

Oktober:

Trane, Grønsisken, Skægmejse, Mosehornugle, Musvåge, Misteldrossel, Fuglekonge, Skovskade, Stor korsnæb, Hærfugl

November:

Topmejse, Spætmejse

December:

Skarv, Fiskehejre, Havørn, Høgeugle

 


Klik her for at læse mere om naturfotografering.