ring-fasanen


Ring-fasanen er den største, vildtlevende hønsefugl i Danmark og er den mest almindelige hønsefugl.

 

 

Ring-fasanen lever i skovområder og åbne marker.

Fasanen er den mest almindelige jagtfugl i Danmark og er en dyreart der ikke bør leve i den danske natur, da den er en invasiv art.

Fasanen kommer oprindeligt fra Asien men blev indført til jagt i år 1562 under konge Frederik II. Den begyndt først at blive udbredt og leve i den danske natur i år 1870 og kan i dag findes over hele Danmark.

 

Fakta om ring-fasanen:

  • Højde 50-90 cm
  • Vægt 1-2 kg


Kontakt mig for at høre nærmere om den næste workshop